UPOZORNĚNÍ! Vážení zákazníci, od 17.08. do 25.08. máme dovolenou. Přijaté objednávky budeme expedovat následující dny. Děkujeme za pochopení.
Zavřít

Obchodní podmínky


1. Základní ustanovení


Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Martin Tůma, Církvičská 392, 26401 Sedlčany, IČO: 74365347, registrován u OÚ ŽÚ Sedlčany (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel (dále jen „kupující“).


Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 


2. Provozovatel obchodu


Provozovatel obchodu Anchor-Piercing.cz je Martin Tůma, Církvičská 392, 26401 Sedlčany, IČO: 74365347, bankovní spojení: 1020790032/30303. Ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží, či hodnocení spokojenosti s nákupem.

 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


4. Pravidla nákupu


Veškeré uskutečněné objednávky jsou závazné.

Kupující uskutečněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků a s možností odstoupení od smlouvy kupujícím.


Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce.


Kupující je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty.


5. Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující platební metody:


a) platba na dobírku při doručení zboží

b) platba předem bankovním převodem

c) platba přes internetové rozhraní banky prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay

d) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay

 


6. Dodací podmínky


Zásilky jsou zasílány prostřednictvím služeb Zásilkovny nebo kurýrní služby PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Skladové zboží je ve všední dny expedováno do 24 hodin. V případě zboží na objednávku budete informováni o dodací lhůtě e-mailem.


Standardní cena dopravy po České republice při platbě předem  Zásilkovnou je 79 Kč, PPL parcel a parcel Box 79 Kč, přepravní službou PPL na vaši adresu potom 110 Kč. Při objednávce nad 1000 Kč je doprava po České republice prostřednictvím Zásilkovny zdarma.


Cena dopravy po Slovenské Republice při platbě předem je 95 Kč.Cena dopravy se automaticky přepočítává dle zvolené platební metody. Podrobné vyčíslení cen dopravy naleznete v sekci "Doprava".

 


7. Zrušení objednávky


Ke zrušení objednávky může dojít v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani určit přibližnou dobu jejich naskladnění. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace se zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení.8. Cena zboží


Uvedená cena zboží je konečná. Prodávající není plátcem DPH.

Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen bez předchozího upozornění.

 


9. Jak postupovat při reklamaci?


Pokud se stane, že se na zboží objeví vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaše reklamace budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.


Připravte si prosím námi vystavený doklad od nákupu zboží.

Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit doklad o nákupu zboží a popis vady zboží. Připojte své telefonní číslo a případně e-mail. Tyto doklady přijímáme i v elektronické podobě.

Na zásilku nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.

Takto připravené zboží, odešlete na naši adresu, kterou najdete v oddělení kontakt.

V nejbližší možné době vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.10. Odstoupení od smlouvy kupujícím


Kupující má právo v souladu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.


Pokud chce kupující spotřebitel uplatnit toto právo, vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:


Musí být v originálním neporušeném obalu.

Musí být v tom samém stavu jako v době převzetí, to jest nepoužité.

Nesmí vykazovat známky mechanického poškození.

Musí být vráceno včetně dokladu o koupi.

Musí být zasláno či osobně doručeno na adresu: Pavla Chomoutová, Mikšovského 819/11, 15800 Praha 5


Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujícího, či jinou platební metodou dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je povinen zaslat či doručit zboží zpět prodávajícímu na vlastní náklady.

 

Odstoupí-li kupující smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


V případě, že je zboží dodáno kupujícím zpět opotřebované či poškozené, vyhrazuje si prodávající právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá opotřebování či poškození.

 

Piercing je díky jeho povaze a možným zdravotním a hygienickým rizikům možné vrátit pouze v neporušeném obalu. V případě použití si vyhrazujeme právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá uvedení zboží do původního stavu.

 

Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít tento formulář.11. Závěrečné ustanovení

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@anchor-piercing.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).